500,000.00 450,000.00

Bóng cá basa sản xuất để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Giá 500.000đ/kg hiện đang giảm giá còn 450.000đ/kg.

Danh mục:
Liên hệ
Liên hệ:
09862.77.555